250 års jagt på den store gevinst

Klasselotteriet online smide

Hos 25syv er vi meget bevidste om, at spil om penge indebærer en risiko for spilafhængighed. Derfor har vi lavet en politik for ansvarligt spil, som gælder på tværs af vores produkter Bet25, Rød25, Derby25 og CasinoGoog som har til formål at forebygge og bekæmpe ludomani. På denne side kan du læse mere om, hvordan du spiller ansvarligt og få information om, hvordan du kan teste dine spilvaner, links til behandlingstilbud og andre ting som er med til at sikre, at spil forbliver underholdning og ikke udvikler sig til afhængighed. Din udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig, og i udelukkesperioden kan du hverken åbne eller benytte din konto. Ved en permanent udelukkelse lukkes din konto, og din tilmelding ophører. Du kan først tilmelde dig som kunde igen, når din konto har været lukket i ét år. Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv fra at spille direkte på siden. Her kan du spærre din konto i en af følgende, forudbestemte perioder: 24 timer, 1 uge, 1 måned eller permanent.

Mest læste

Når landets præster stedte en indbygger indtil hvile, var det ofte også ækvivalent med, at lotteriet med de læge, halve og kvarte lodder samtidig havde mistet en kunde. Efterhånden var på halvdelen af kunderne enten efterlønnere ellers pensionister, og det tegnede ikke ligefrem så godt for fremtiden. Der blev skruet op for charmen og markedsføringsbudgettet, folk fik mulighed for at agere på internettet, og betalingen kunne klares over betalingsservice i stedet for uvægerligt hos en kollektør. Resultatet er blevet, at Klasselotteriet selv har fået den helt store gevinst, og når det statslige aktieselskab i år den Det er 58 millioner kroner mere end sidste år, fortæller marketingchef Poul Lundkjær Hansen fra Det Danske Klasselotteri. Bare om firmaet er ældre end man fleste, er han den første marketingdirektør i koncernen, og vi skal bare tilbage til for at finde den allerførste annonce for den landsdækkende tombola i aviser og ugeblade. Allerede pr. 'erne og 'erne fandt staten på at lave forskellige lotterier, når der var et hul i statskassen. Foran eksempel blev der i holdt et lotteri til fordel for digernes udbedring i Slesvig og til dækning af udgifterne til Den store nordiske Angrebskrig. Præmien var noget så fint hvordan et gods på Lolland.

Vilkår og betingelser

Afsnit 3    Tilladelse til de enkelte former for spil. Kapitel 5    Oplysningspligt, afsætning og markedsføring. Kapitel 6    Godkendelse af bestyrere og personale. Kapitel 8    Tilbagekaldelse og bortfald af tilladelser. Kapitel 9    Tilsyn og videregivelse af information. Afsnit 10    Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden. Kapitel 13    Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Lov om spil 1. Loven finder anvendelse på spil, der udbydes ellers arrangeres, jf.

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, plus en besked om hvorfor du antage, modtageren skal gøres opmærksom på denne side. Du har nu sendt siden: 7. National internetstrategi på spilleområdet. Den danske model for regulering af spillemarkedet, som baserer sig på en betingelse om et nationalt afgrænset og kontrollerbart territorium, er ved at komme indenunder pres fra det globale internet. Den monopolstilling, som de statslige spilleselskaber har i form af lovgivning og et stærkt udbygget distributionsapparat, er reelt blevet brudt ved internettets fremkomst.