Customs duties

Maximum sum minimum 82164

I alt Det følger af SKATs oplysninger, at der i indkomstårene og er selvangivet underskud på henholdsvis 8. Der er ikke for indkomståreneog selvangivet resultat af udenlandsk virksomhed. Der foreligger ingen oplysninger om budgetter eller lignende vedrørende drift af erhvervsmæssig virksomhed i Y2. Det fremgår af sagen, at SKAT den 2.