Modregning i efterlønnen

Løbende værdi regler 78438

For alle, født den 1. Medlemmer, født før den 1. A-kassen skal opgøre de indberettede pensioner ved efterlønsalderen, uanset om pensionerne kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller ej og uanset om udbetaling vil ske som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. For ordninger med løbende livsvarige ydelser fastsættes en værdi svarende til den livsvarige ydelse ved udbetaling fra efterlønsalderen, mens der for øvrige pensionsordninger sker opgørelse af depotværdien ved efterlønsalderen. Det er pensionsselskabernes - og ikke a-kassernes - opgave at vurdere om en pensionsordning indeholder livsvarige ydelser eller ej og om de er et led i et ansættelsesforhold eller ej. Medlemmer der har ændret en kapitalpension til aldersopsparing vil få modregning i efterlønnen som om der ikke var trukket afgift fra pensionen. A-kassen fremsender en pensionsoversigt sammen med efterlønsbeviset. Man skal tjekke, om det er de korrekte oplysninger a-kassen har modtaget og om der er pensioner, der ikke er med i oversigten fra a-kassen.

77 55 62 50

Log på med NemID. Hvis værdien af indeståendet på en konto, som nævnt i PAL § 10 , stk. Se PAL § 10, stk. Bemærke også afsnit C. Bestemmelsen anvendes også ved delvis udbetaling til en kontohaver fra de ordninger, der er nævnt i § 10, stk. Det vil som hovedregel være ved udgangen af indkomståret; den Det følger dog af PAL § 11, stk. Er der derfor tale om en helophævelse af en ordning er tidpunktet foran ophævelse derfor lig med "udgangen af indkomståret" selv om det ligger inden den

FOA anvender cookies

Smæld på din alder nedenfor og bemærke, hvordan din pension skal trækkes siden din efterløn. Hvis du vil eje et fingerpeg om, hvor meget man kan få udbetalt i efterløn, kan du lave en beregning. Vi gør opmærksom på, at beregningen ikke er præcis, men vil give dig et cirka-beløb. Hvor meget kan jeg få i efterløn? For at undgå at trække helt små pensioner, er der et bundfradrag på